Primera

Výfuky Nissan Primera


Výfuk Nissan Primera 2.0i GT -16V; 1998 cc, 150 HP, 110 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0i GT -16V; 1998 cc, 150 HP, 110 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Nissan Primera 2.0i -16V; 1998 cc, 125 HP, 92 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0i -16V; 1998 cc, 125 HP, 92 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Nissan Primera 2.0i -16V; 1998 cc, 130 HP, 96 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0i -16V; 1998 cc, 130 HP, 96 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Nissan Primera 2.0i -16V; 1998 cc, 138 HP, 101 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0i -16V; 1998 cc, 138 HP, 101 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Nissan Primera 2.0i -16V; 1998 cc, 130 HP, 96 KW

Typ karoserie: Stationwagon Motor: 2.0i -16V; 1998 cc, 130 HP, 96 KW Katalyzátor: ano Období:…

Výfuk Nissan Primera 	2.0i -16V; 1998 cc, 138 HP, 101 KW

Typ karoserie: Stationwagon Motor: 2.0i -16V; 1998 cc, 138 HP, 101 KW Katalyzátor: ano Období…

Výfuk Nissan Primera 2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ne…

Výfuk Nissan Primera 2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: Stationwagon Motor: 2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ne …

Výfuk Nissan Primera 	2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: Stationwagon Motor: 2.0 Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ne …

Výfuk Nissan Primera 2.0 Td Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: Hatchback, Sedan Motor: 2.0 Td Turbo Diesel; 1974 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: …