Toledo

Výfuky Seat Toledo


Výfuk Seat Toledo 2.3i V5 -20V; 2324 cc, 150 HP, 110 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 2.3i V5 -20V; 2324 cc, 150 HP, 110 KW Katalyzátor: ano Období: …

Výfuk Seat Toledo 	2.0i GT -16V; 1984 cc, 150 HP, 110 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 2.0i GT -16V; 1984 cc, 150 HP, 110 KW Katalyzátor: ano Období: …

Výfuk Seat Toledo 2.0i; 1984 cc, 116 HP, 85 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 2.0i; 1984 cc, 116 HP, 85 KW Katalyzátor: ano Období: 10/91-06…

Výfuk Seat Toledo 	2.0i; 1984 cc, 115 HP, 85 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 2.0i; 1984 cc, 115 HP, 85 KW Katalyzátor: ano Období: 09/96-03…

Výfuk Seat Toledo 1.9 Turbo Diesel; 1896 cc, 75 HP, 55 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 Turbo Diesel; 1896 cc, 75 HP, 55 KW Katalyzátor: ano Období…

Výfuk Seat Toledo 	1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Seat Toledo 	1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Seat Toledo 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Seat Toledo 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 110 HP, 81 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 110 HP, 81 KW Katalyzátor: ano …

Výfuk Seat Toledo 	1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 110 HP, 81 KW 1896 cc, 130 HP, 96 KW

Typ karoserie: všechny Motor: 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 110 HP, 81 KW 1896 cc, 130 HP, 96…