Motostart MF

Motobaterie Motostart MF


Motostart 12V 18Ah, YTX20L-BS

Motobaterie Motostart 12V 18Ah Startovací proud: 260 A Délka: 175 mm Šířka: 87 mm Výška: 155 mm…

Skladem  
Motostart 12V 14Ah, YTX16-BS

Motobaterie Motostart 12V 14Ah Startovací proud: 230 A Délka: 150 mm Šířka: 87 mm Výška: 161 mm…

Skladem  
Motostart 12V 10Ah, YTX12-BS

Motobaterie Motostart 12V 10Ah Startovací proud: 180 A Délka: 152 mm Šířka: 88 mm Výška: 131 mm…

Skladem  
Motostart 12V 8Ah, YTX9-BS

Motobaterie Motostart 12V 8Ah Startovací proud: 120 A Délka: 152 mm Šířka: 88 mm Výška: 107 mm …

Skladem  
Motostart 12V 3Ah, YTX4L-BS

Motobaterie Motostart 12V 3Ah Startovací proud: 50 A Délka: 113 mm Šířka: 70 mm Výška: 86 mm …

Skladem  
Motostart 12V 2,3Ah, YTR4A-BS

Motobaterie Motostart 12V 2,3Ah Startovací proud: 45 A Délka: 114 mm Šířka: 49 mm Výška: 86 mm …

Skladem