Jak nastartovat auto

Vědět, jak nastartovat vozidlo přes startovací kabely, je základní dovedností každého řidiče. I když budete mít to štěstí, že vás nikdy nepřekvapí mrtvá baterie, bude příjemné vědět, že můžete pomoci dalšímu řidiči v případě potřeby, pokud na to dojde.

Úvod
Každý řidič by měl mít ve vozidle vždy sadu spolehlivých propojovacích kabelů. Sadu propojovacích kabelů lze zakoupit v obchodě s autodíly a vydrží mnoho let. Většina řidičů ukládá své propojovací kabely do kufru. Než se naučíte, jak používat propojovací kabely k nastartování vozidla s vybitou baterií, musíte pochopit, že byste měli používat tyto kabely velice opatrně. Nikdy nedovolte, aby se jakákoli svorka propojovacího kabelu během používání vzájemně dotýkala. Mohlo by totiž dojít k úrazu elektrickým proudem.

Co budete potřebovat:

     Propojovací kabely
     Nabitou
autobaterii buď prostřednictvím automobilu, nebo přenosné baterieCo je nezbytné vědět:

     Kladné kabely jsou označeny symbolem plus a jsou obvykle červené
     Záporné kabely jsou označeny symbolem mínus a jsou obvykle černé
     Nedovolte, aby se svorky během procesu startování začaly dotýkat

Jak nastartovat auto z jiného auta v 10 krocích

   1. Přijeďte autem s fungující baterií poblíž druhého vozidla, ale nedotýkejte se jí. Ujistěte se, že jsou obě auta vypnutá a klíčky vyjmuty ze zapalování.
   2. Otevřete kapotu. Nejprve připojte kladnou svorku (červený kabel) vybité baterie. Upněte jej na kladný pól, který je na baterii označen znaménkem plus.
   3. Umístěte zápornou svorku (černý kabel) někam stranou, kde se nedotkne ničeho kovového. Za minutu se k ní vrátíte.
   4. Jděte k autu, které funguje. Připojte kladnou svorku ke kladnému pólu baterie a záporný kabel (černý kabel) k zápornému pólu, jenž je označeno znaménkem mínus.
   5. Vraťte se do auta, které nelze nastartovat, a vezměte zápornou svorku, ale nepřipojujte ji k zápornému terminálu baterie. Mohlo by to způsobit jiskry i vznícení nebo dokonce explozi. Místo toho musíte najít uzemňovací bod jako holý kus kovu, který není pohyblivou součástí či připojen k jakémukoli drátu. Přečtěte si příručku svého vozidla, protože může mít doporučený uzemňovací bod.
   6. Nastartujte funkční vůz a nechte jej běžet minutu nebo dvě, aby měl čas poslat náboj na vybitou baterii.
   7. Nyní můžete zkusit nastartovat auto. Pokud to nepomůže, vypněte motor a nechte auto nabíjet baterii po dobu 2-5 minut, než to zkusíte znovu. Pokud to stále nefunguje, vypněte motory obou aut a zkontrolujte, zda je váš záporný kabel bezpečně připojen k holému / nenatřenému kusu kovu.
   8. Jakmile je vůz funkční, můžete oběma vozidlům vypnout motory.
   9. Vyjměte záporný pól nejprve na vybité baterii a poté kladný kabel (nedovolte, aby se svorky dotkly).
  10. Odpojte kladný kabel a poté záporný kabel na funkčním vozidle. Nedovolte, aby se svorky něčeho dotkli, dokud nebudou všechny odpojeny.

Podívejte se na tento videotutoriál od Chrise Fix s podrobným postupem.

Kontaktujte nás