Výfuky automobilů

Základním úkolem každého výfukového systému je odstranění výfukových plynů z motoru směrem ven a snížení na minimum hluk generovaný pohonnou jednotkou. Je to druh dýchacího systému vozidla.

 

Potrubí

Výfukový systém se ve skutečnosti skládá z několika prvků. Výfukové plyny z válců motoru jdou do sběrného potrubí, odsud se dostanou do prvního úseku výfukové trubky a poté do tlumiče soustavy, odtud se dopraví do výstupní části výfukového potrubí. Výfukový systém má také další velmi důležitou funkci. Je totiž zodpovědný za čištění výfukových plynů před jejich vypuštěním do atmosféry. To se provádí za použití katalyzátoru, ve kterém se spalují výfukové plyny.

Obsah systému

Obecně lze říci, že výfukové systémy jsou klasifikovány jako automobilové komponenty, které se opotřebovávají, a obvykle se na ně nevztahuje záruka výrobce. Tento systém neobsahuje pouze výfukové potrubí, tlumiče a katalyzátor, ale také těsnění, svorky, pásy a závěsy, které jsou zodpovědné za těsnost celého systému a jeho stabilitu při jízdě. Průměrná délka bezporuchového chodu výfukového systému se odhaduje na dobu 3 až 4 let nepřetržitého provozu.

Výskyt koroze

Výfukový systém ve vozidle pracuje ve velmi extrémních podmínkách, což způsobuje časté mechanické poškození jeho součástí a ovlivňuje korozi uvnitř i vně systému. Během jízdy se výfuková trubka a další kovové prvky zahřívají a pak během zastavení vychladnou. Takovéto teplotní výkyvy způsobují, že se na studených stěnách systému hromadí vodní pára, která reaguje s plynnými složkami spalin. V důsledku takových koexistencí vznikají kyseliny, které urychlují korozi kovových prvků. Také vnější podmínky, mimo jiné kameny a voda bohatá na rozpuštěné soli, ovlivňují pomalé ničení výfukového systému v automobilu.

Tlumič

V dnešních automobilech se k výrobě výfukových systémů používá legovaná ocel a různé materiály pokryté antikorozními nátěry. V důsledku toho byl do značné míry eliminován výskyt koroze v kritických místech výfukového systému. Nezapomeňte, že výfukové plyny mohou dosáhnout teploty 800 stupňů Celsia (v přední části systému) a na výstupu od 200 do 300 stupňů Celsia. Pokud se trubka nebo tlumič rozbije nebo popálí, nesvařujte je nebo jinak nezalepujte, protože problém se po krátké době vrátí. Nejvhodnější je vyměnit poškozený díl nebo celý systém za nový a mít klid na několik let.

Kontaktujte nás